Khi năm Quý Mão 2023 khép lại, VN-Index đứng ở mức 1,198.5 điểm, tăng 8.16% so với đầu năm. Mặc dù chỉ số thị trường chung đang trên đà tăng, nhưng vẫn có không ít cổ phiếu không đạt được kết quả tích cực.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu đã giảm giá mạnh nhất trong năm Quý Mão 2023, với điều kiện là khối lượng giao dịch bình quân trong năm phải đạt trên 10,000 cp/phiên.

Trong tình hình thị trường bất động sản yên ắng, giá cổ phiếu của FIR đã tiếp tục giảm từ đầu năm Quý Mão 2023 và cuối cùng đạt mức 9,090 đồng/cp vào cuối năm, tương ứng với mức giảm 73.6%.

Cũng trong lĩnh vực bất động sản, giá cổ phiếu của HTP đã tiếp tục giảm từ đầu năm Quý Mão 2023 và cuối cùng đạt mức 12,600 đồng/cp vào cuối năm, tương ứng với mức giảm hơn 68%.

Trong suốt năm Quý Mão 2023, đồ thị của KPF đã diễn biến theo hướng giảm. Đỉnh cao 11,600 đồng/cp vào đầu tháng 2/2023 đã trở thành mốc không thể vượt qua của mã này. Khi năm âm lịch kết thúc, giá cổ phiếu KPF đã giảm xuống còn 4,550 đồng/cp.

Mặc dù đã dần hồi phục trong suốt gần như cả năm qua, nhưng cổ phiếu SGH vẫn không thể trở lại mức đỉnh đã đạt được vào cuối tháng 1/2023. Kết quả là, giá cổ phiếu này đã giảm gần 58% trong năm Quý Mão 2023, kết thúc năm với mức giá 29,500 đồng/cp.

Sau khi giảm mạnh vào cuối tháng 6/2023, cổ phiếu API không thể hồi phục và đã kết thúc năm Quý Mão 2023 ở mức giá 5,100 đồng/cp, tương ứng với mức giảm gần 51%.

Cổ phiếu SJF đã trải qua một giai đoạn biến động đến giữa tháng 5, sau đó tăng mạnh đột ngột, đạt đỉnh 4,650 đồng/cp vào phiên 15/06. Tuy nhiên, từ tháng 9, mã này đã rơi vào trạng thái “rơi tự do”, chạm đáy ở 1,790 đồng/cp vào phiên 10/11 và cuối cùng rơi vào diện hạn chế giao dịch.