Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) mới đây đã thông báo hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của công ty.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bạch Hường đã chuyển nhượng 405 nghìn cổ phiếu IRS (chiếm 1.35% vốn điều lệ) cho ông Lê Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Thanh tại IRS tăng từ 82.95% lên 84.3%, tương ứng với 25.3 triệu cổ phiếu.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2023, ông Thanh cũng đã nhận chuyển nhượng 74.71% vốn góp từ 3 cổ đông. Đó là ông Lê Thanh Hà chuyển nhượng hơn 2 triệu cổ phiếu (chiếm 6.75% vốn), cổ đông Nguyễn Thị Giá chuyển nhượng gần 10.4 triệu cổ phiếu (chiếm 34.85% vốn) và ông Lê Hồng Thảo chuyển nhượng hơn 10 triệu cổ phiếu (chiếm 33.38% vốn). Nhờ đó, ông Thanh đã sở hữu 82.95% vốn, tương ứng với 24.8 triệu cổ phiếu IRS.

Đáng chú ý, ông Lê Thanh Hà, là Thành viên Hội đồng quản trị của IRS, đã từ nhiệm vào ngày 30/11 với lý do cá nhân. Ông đã giữ vị trí này từ năm 2007.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của IRS (ngày 22/01/2024), các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà và bầu ông Hồ Ngọc Toàn thay thế.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, IRS đã đạt doanh thu hoạt động và lãi sau thuế lần lượt là 20 tỷ đồng và 628 triệu đồng, giảm lần lượt 36% và 48% so với năm trước.