Trong tuần từ 29/01 đến 02/02, thanh khoản đã tăng mạnh nhưng dòng tiền lại phân hóa trong các nhóm ngành.

Trong tuần từ 29/01 đến 02/02, hai chỉ số chính của thị trường đã có biến động theo hai hướng khác nhau. VN-Index giảm gần 0.3% xuống còn 1,172.55 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0.5% lên 230.56 điểm.

Thanh khoản đã phục hồi đáng kể trên cả hai sàn niêm yết. Tại HOSE, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch đều tăng từ 16 – 18% so với tuần trước, lần lượt đạt gần 800 triệu đơn vị/phiên và 17.3 ngàn tỷ đồng/phiên.

Tại HNX, khối lượng giao dịch bình quân tăng gần 14%, đạt 68.2 triệu đơn vị/phiên. Giá trị giao dịch bình quân tăng 22%, đạt hơn 1.3 ngàn tỷ đồng.

Tổng quan thanh khoản tuần từ 29/01 đến 02/02

Mặc dù thanh khoản đã phục hồi, dòng tiền lại phân hóa trong nhiều nhóm ngành. Nhóm ngành nổi bật thường thấy với diễn biến phân hóa là bất động sản. Trong tuần qua, LHG, ITC, TCH, DTD, AAV, NRC, API, VC7 đã ghi nhận khối lượng giao dịch tăng mạnh. Ngược lại, SJS, LDG, FIR, CCL, NDN, L14, TIG là những mã giảm mạnh thanh khoản.

Nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng cũng có diễn biến tương tự. Nhóm tăng thanh khoản có sự hiện diện của TV2, CTI, CMS, HUT, VGC, GKM. Trong khi đó, TLD, MST, MCO, LIG, DVG giảm thanh khoản.

Cổ phiếu kim loại cũng phân hóa nhẹ. TNT, VPG tăng thanh khoản. Trong khi đó, HPG, POM giảm thanh khoản.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán lại có tuần bị rút tiền. TVB, HCM, TVC, VIG, EVS, MBS nằm trong nhóm giảm mạnh thanh khoản cả 2 sàn niêm yết.

Ở chiều tăng, cổ phiếu cao su và nhựa đã có một tuần hút tiền tích cực. PHR, DPR, GVR, HII, thuộc nhóm tăng thanh khoản trên sàn HOSE. Các mã này có thanh khoản tăng từ 200% đến gần 400% so với trước.

Top 20 mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HOSE

Top 20 mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HNX

Danh sách các mã có biến động thanh khoản lớn nhất, dựa trên khối lượng giao dịch trung bình vượt quá 100,000 đơn vị mỗi phiên.