Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố vào ngày 23/01 rằng họ sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu thuộc họ FLC, cụ thể là mã KLF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Theo thông báo, ngày 30/01 sẽ là ngày cuối cùng giao dịch cho khoảng 165.4 triệu cổ phiếu KLF trên HNX, và niêm yết sẽ bị hủy từ ngày 31/01. Nguyên nhân chính là KLF đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 12/10/2023, HNX đã đình chỉ giao dịch đối với KLF do chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định và chậm nộp BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Hơn nữa, HNX cũng duy trì việc hạn chế giao dịch đối với KLF từ ngày 12/10/2023, do chậm nộp BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Thêm vào đó, cổ phiếu KLF đang bị cảnh báo do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.