Tóm tắt phiên giao dịch ngày 01/02/2024:

Phiên giao dịch ngày 01/02/2024 kết thúc với 66 mã tăng, 68 mã giảm và 69 mã tham chiếu. Khối ngoại đã trở lại với việc mua ròng, tổng mức mua ròng đạt 1.53 triệu CW.

Diễn biến thị trường chứng quyền:

“Biến động thị trường trong 20 phiên gần đây, đơn vị: %”

Trong phiên giao dịch ngày 01/02/2024, bên bán tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm. Các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá bao gồm CTCB2302, CVIB2302, CSTB2306 và CMBB2315.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 01/02 đạt 47.3 triệu CW, giảm 29.8%; giá trị giao dịch đạt 40.88 tỷ đồng, giảm 18.43% so với phiên 31/01. CFPT2313 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng và giá trị giao dịch, với tổng khối lượng đạt 4.06 triệu CW, tương đương giá trị 5.63 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại mua ròng trong phiên 01/02 với tổng mức mua ròng đạt 1.53 triệu CW. CPOW2312 và CSHB2305 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Tổng quan thống kê thị trường

Định giá các chứng quyền:

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 02/02/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CFPT2312 và CFPT2311 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CHPG2335 và CSHB2301 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.