Trong tuần từ ngày 22 đến 29 tháng 1 năm 2024, quỹ ETF iShares – một quỹ chuyên đầu tư vào các cổ phiếu của thị trường mới nổi và cận biên – đã tiếp tục xu hướng bán ròng. Hầu hết các mã cổ phiếu trong danh mục đều bị bán ròng mạnh.

Biến động cổ phiếu trong quỹ iShares ETF từ 22-29/01/2024

Trong giai đoạn này, mã cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG với 959,400 cổ phiếu. VHM đứng thứ hai với hơn 512 nghìn cổ phiếu. Bên cạnh đó, có 6 mã khác cũng bị bán ròng với khối lượng trên 300 nghìn cổ phiếu, bao gồm VIC, SSI, SHB, VRE, NVL, và POW. Chỉ có THD là duy trì được khối lượng cổ phiếu.

Tính đến ngày 29/01, giá trị tài sản ròng của quỹ đã giảm mạnh, chỉ còn gần 479 triệu USD (so với 518 triệu USD vào ngày 22/01). Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong quỹ là 26.4%, với các mã chiếm tỷ trọng lớn nhất là HPG (2.91%), VHM (2.32%), VNM (1.92%), và VIC (1.82%).