Tăng vốn dành riêng cho nhân viên của TotalEnergies vào năm 2023

Tăng vốn dành riêng cho nhân viên của TotalEnergies vào năm 2023

Theo chính sách ưu đãi nhân viên sở hữu cổ phần, Hội đồng quản trị của TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) đã quyết định trong ngày 22 tháng 9 năm 2022 thực hiện mở rộng vốn cho nhân viên và cựu nhân viên đủ điều kiện của TotalEnergies SE và các công ty con tại Pháp và nước ngoài mà công ty nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% cổ phần hoặc quyền biểu quyết, và là thành viên của kế hoạch tiết kiệm tập đoàn PEG-A, trong và ngoài nước, tuân thủ các điều kiện được quy định trong nghị quyết thứ 22 tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch và Giám đốc điều hành đã thông báo về việc (i) mở đăng ký từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 (bao gồm cả hai ngày), và (ii) đặt giá đăng ký là 45,60 euro cho mỗi cổ phiếu. Giá này tương ứng với giá trung bình đóng cửa của cổ phiếu TotalEnergies trên Sàn giao dịch Euronext trong 20 phiên giao dịch trước khi quyết định được đưa ra. Giá đăng ký này đã được giảm 20% và làm tròn thành phần mười cao nhất của đồng euro.

Kết thúc giai đoạn này, có tổng cộng 52.602 nhân viên ở 94 quốc gia, chiếm 45,8% tổng số nhân viên đủ điều kiện và nhân viên cũ, đã đăng ký tham gia tăng vốn với số tiền là 353,9 triệu euro. Đây là những kết quả tích cực hơn so với hai năm trước, với tỷ lệ tham gia và số lượng đăng ký tăng lên.

“Để chia sẻ giá trị và tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa nhân viên và thành công kinh tế của công ty, việc phát triển quyền sở hữu cổ phần cho nhân viên là một trọng điểm quan trọng trong chính sách của TotalEnergies. Điều này giúp củng cố tình thân thiết và gắn bó của nhân viên với công ty, đồng thời tạo ra lợi ích chung cho nhân viên và cổ đông. Một lần nữa, trong năm nay, nhân viên TotalEnergies đã chứng tỏ sự cam kết của họ đối với công ty và hoàn toàn ủng hộ chiến lược chuyển đổi TotalEnergies thành một công ty đa năng lượng. Điều này được thể hiện qua sự đăng ký đông đảo của họ trong chương trình tăng vốn dành riêng cho nhân viên,” tuyên bố của Patrick Pouyanné, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành TotalEnergies.

Tăng vốn dành riêng cho nhân viên của TotalEnergies vào năm 2023

Do đó, vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, sẽ có sự phát hành 8.002.155 cổ phiếu mới. Những cổ phiếu này sẽ được hưởng quyền cổ tức ngay lập tức và sẽ hoàn toàn đồng nhất với các cổ phiếu đã niêm yết của TotalEnergies trên Euronext.

Sau đợt phát hành này, những cổ đông là nhân viên sở hữu cổ phần trong TotalEnergies SE, theo quy định của Điều L. 225-102 trong Luật Thương mại Pháp, sẽ sở hữu 7,67% vốn cổ phần của Công ty, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 năm 2023.

Giới thiệu về TotalEnergies

TotalEnergies là một tập đoàn năng lượng đa ngành hàng đầu toàn cầu, chuyên sản xuất và tiếp thị các nguồn năng lượng đa dạng như dầu và nhiên liệu sinh học, khí tự nhiên và khí xanh, năng lượng tái tạo và điện. Với đội ngũ hơn 100.000 nhân viên, chúng tôi cam kết mang đến năng lượng ngày càng phát triển, sạch sẽ, đáng tin cậy và dễ tiếp cận cho mọi người. Với hoạt động trên 130 quốc gia, TotalEnergies đặt sự phát triển bền vững làm trọng tâm cho mọi dự án và hoạt động của mình, nhằm đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn xã hội.